PR & Content Marketing

PR là một trong ba công cụ chính trong hoạt động Promotion (gồm advertising, sale promotion và public relations) dùng để hỗ trợ xúc tiến các sản phẩm và xây dựng hình ảnh Công ty.

 

 

Content marketing là một trong những loại chính của digital online marketing. Là quá trình tạo ra và phân nối những nội dung giá trị, có liên quan và phù hợp nhằm thu hút, giành được và giữ chân một nhóm đối tượng độc giả nhất định.

 

Content marketing cung cấp thông tin trung thực, khách quan, làm cho độc giả trở nên thông thái hơn, sáng suốt hơn.

Content marketing là một chiến lược dài hạn, tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ thân thiết với đối tượng mục tiêu bằng cách cung cấp cho họ nội dung chất lượng cao phù hợp với họ một cách nhất quán.

  • Tư vấn chiến lược truyền thông
  • Dịch vụ viết bài PR, chuẩn SEO, kịch bản truyền thanh, truyền hình
  • Marketing Online
  • Marketing trực tiếp
  • PR theo chiến dịch, tổng thể
  • Quảng cáo Facebook
  • Quảng cáo Google Adwords

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *