Tư vấn & Xây dựng thương hiệu

 

VCM Việt Nam sẽ trực tiếp nghiên cứu, xây dựng chiến dịch truyền thông để tư vấn và quảng bá thương hiệu của khách hàng đến với người dùng, mang lại lợi ích cho khách hàng khi khẳng định được vị thế, sản phẩm của mình trên thị trường

  • Tư vấn ra mắt thương hiệu
  • Tư vấn truyền thông thương hiệu
  • Tư vấn định vị thương hiệu
  • Tư vấn phát triển thương hiệu
  • Hoạt động quan hệ công chúng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *